Säterleden

Boka in en guide till vandringen.

Säterleden är en ca 7 km lång, kuperad och vacker vandringsled som följer den gamla sätervägen mellan Remjängs vattensåg/spånhyvel och Remjängssätern med många backar och svängar hit och dit. I äldre tider var det den enda förbindelsen mellan byn och fäboden. Remjängsätern består av en för hemmanets markägare samfälld areal på ca 8 ha betesmark varav större delen nu är igenväxt med skog. I en öppning mitt på vallen finns 3 st stugor och uthus med stall för 9 st hästar. Guide: Olle Henriksson, tfn 0571-222 37.

Arrangör
Remjängs byalag
False
67041 Koppom
skogsbrynet2009@live.se
+46 57122237Priser
Guidning - 300SEK

Namn
Säterleden

Adress
Remjäng
670 41 Koppom

Beskrivning
Vandringsled mellan Remjäng och och Remjängssätern.

Vägbeskrivning
1 km söder om Koppom från väg 177 ta höger mot Skillingmark, efter ca 5 km sväng vänster mot Östervallskog och följ sedan skyltning direkt till vänster mot Vattensåg.

Vy från Säterleden med vatten i bakgrundenFoto: False

Karta finns i Eda kommuns skrift Naturpärlor.