Boda Krigskyrkogård, Järnskog

En kyrkogård för de 100 soldater från Dalaregementet som avled i fältsjukan under ett fälttåg år 1808.

En kyrkogård för de 100 soldater från Dalaregementet som avled i fältsjukan under ett fälttåg år 1808.

Arrangör
Järnskogs Hembygdsförening
c/o Christina Mørland, Hajom Krokstad
67041 Koppom
111463@telia.com
+46 57110244


http://www.jarnskog.com

Namn
Boda krigskyrkogård

Adress Koppom

Beskrivning
På Boda krigskyrkogård begravde man ett hundratal soldater från dalaregementet 1908-09. Kyrkogården är belägen på en liten kulle planterad med tallar och är omgärdad av tjocka järnkedjor. På platsen står också åtta gamla kanoner.

Vägbeskrivning
Från väg 177 ca 3 km norr om Koppom finns en liten skylt.

Tillgänglig året om. I närheten av pilgrimsleden.