Kulturvandring i Charlottenberg

10 km vandring runt Charlottenberg med omnejd.

En ca 10 km vandring i Charlottenberg med omnejd. Turen startar och slutar vid Torget i Charlottenberg. Karthäfte, pins och IVV stämplar kan man köpa på Morokulien Tourist Center och Medborgarkontoret i Charlottenberg.

Arrangör
Morokulien Tourist Center
Fredsgatan 1
67393 Morokulien
moro@eda.se
+46 57128370


http://www.visiteda.se
http://www.morokulieninfocenter.com

Namn
Eda kommun

Adress Charlottenberg

Beskrivning
Kommunhuset ligger centralt i Charlottenberg. P-platser för anställda och besökare. I huset finns Medborgarkontoret i receptionen.