Gillevispåret

2,5 km elljusspår vid Gillevi Idrottsplats.

Arrangör
Orienteringsklubben Hierne
Rönnvägen 27
67141 Arvika
ok.hierne@telia.com
http://www.okhierne.se/

Namn
Gillevi Idrottsplats

Adress Koppom

Beskrivning
Friidrottsanläggning, fotbollsplan med gräs, elljusspår 2,7 km, tennisplan, skyttehall samt jaktskyttebanor utomhus.

Vägbeskrivning
Från Rv 177 sväng in på Gillevägen från Koppom centrum, vänster 50m in på Gamla vägen.

Eda guiden och Eda kartan 2021