Vadjungens badplats, Vadjungen

Badplatsen ligger vid sjön Vadjungen fem km väster om Koppom. Vid anläggningen finns omklädningslokaler, toaletter, bryggor, bord, bänkar och livräddningsutrustning.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 57128100


http://www.eda.se
http://www.visiteda.se

Namn
Vadjungens badplats, Vadjungen

Adress
Vadjungen Koppom

Beskrivning
Badplatsen ligger vid sjön Vadjungen fem km väster om Koppom. Vid anläggningen finns omklädningslokaler, toaletter, bryggor, bord, bänkar och livräddningsutrustning.

Vägbeskrivning
Skyltat från vägen mellan Järnskog och Skillingsfors, strax söder om Remjäng.

Vy över Vadjungens badplatsFoto: Eda kommun

Eda guiden och Eda kartan 2021