IMG_0498.JPG

Gamla kyrkplatsen, Klevane

Här låg Skillingmarks kyrka mellan 1350-1689.

Sommartid hålls ibland någon friluftsgudstjänst här.

Eda guiden och Eda kartan 2021