Gamla kyrkplatsen Stommen, Järnskog

The old church of Järnskog was situated here before 1699.

The old church of Järnskog was situated here before 1699.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Gamla Kyrkplatsen, Stommen, Järnskog

Adress
Stommen
67041 Koppom

Description
The old church of Järnskog was situated here before 1699.

Tillgängligt så länge vädret tillåter.

2021.png