Skillingmark Church

The church was built in 1689 and it has been restored several times. A small alter piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl have been preserved from the old church.

This church was built in 1689 and it has been restored several times. A small altar piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl have been preserved from an older church.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Skillingmark kyrka

Adress Skillingsfors

Description
This church was built in 1689 and is beautifylly situated at the north shore of lake Björkelången. It has been restored several times. A small altar piece, a baptismal font of soapstone and a tin bowl are kept from an older church.

Directions
Skyltat Köla på rv 61, 4 km söder om Charlottenberg. Följ vägen, ta till höger vid trevägskorsningen strax efter Köla kyrka. Skyltat Skillingsfors.

FalseFoto: Eda-Köla Pastorat

2021.png