Edastolpen 2020

Pågår den 5 maj - 30 september 2020.

20 stolpar finns i Adolfsfors (Kiölåsen) och du kan leta 90 stolpar på fyra ställen i kommunen, Kartor finns att hämta från den 5 maj - 30 september på Konsumbutiker, Westra Wermlands Sparbank, infopoints och bibliotek.

Arrangör
Eda Kultur- och fritid
Kommunhuset
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 057128100


http://www.eda.se

Namn
Eda kommun

Adress Charlottenberg

Beskrivning
Kommunhuset ligger centralt i Charlottenberg. P-platser för anställda och besökare. I huset finns Medborgarkontoret i receptionen.

flaggorFoto: Anders Berglund

Eda guiden och Eda kartan 2021