Vällens badplats, Häljeboda

Vid badplatsen finns omklädningslokaler, toaletter, bryggor, bord, bänkar och livräddningsutrustning. Kiosk och servering under vissa perioder sommartid.

Vid badplatsen finns omklädningslokaler, toaletter, bryggor, bord, bänkar och livräddningsutrustning. Kiosk och servering under vissa perioder sommartid.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 57128100


http://www.eda.se
http://www.visiteda.se

Namn
Vällens badplats, Vällen

Adress Häljeboda

Beskrivning
Badplatsen ligger vid sjön Vällen i Häljeboda. Vid anläggningen finns omklädningslokaler, toaletter, bryggor, bord, bänkar och livräddningsutrustning. Kiosk och servering under vissa perioder sommartid.

Vy över Vällens badplatsFoto: Eda kommun

Sommartid

2018