Evenemang - Friluftsgudstjänst vid Köla kyrka - ctl00_cph1_image

Friluftsgudstjänst vid Köla kyrka

Musik och allsång vid strandkanten intill Köla kyrka den 1 augusti kl. 18:00.

Karin Graeber tvärflöjt, Birgitta Nolgård Jeppsson piano, T Danielsson. Medtag kaffekorg. Vid regn i sockenstugan/kyrkan. Vid eventuella ändringar se pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/eda-kola.

Datum: 2020-08-01 18:00

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Köla Sockenstuga

Adress
Köla Församlingshem

Beskrivning
Köla är en av Jösse härads elva socknar och har en total yta av ca 239,80 km2.

Vägbeskrivning
Invid Köla kyrka och församlingshemmet.

2018