Evenemang - Museiträff på glasmuseet - ctl00_cph1_image

Museiträff på glasmuseet

Gamla "Edainger" är speciellt välkomna till denna glasträff på Eda Glasmuseum, för att öka kunskapen om Eda Glasbruk och dess fantastiska glasproduktion.

Föreningen arrangerar varje år ett antal så kallade "Glasträffar", där allmänheten kan ta med eget glas för bedömning av personer med kännedom om Eda Glasbruks tillverkning. Träffarna sker i all enkelhet med ibland någon inbjuden kåsör, och man dricker kaffe, umgås och pratar minnen från gamla tider. Målet är att väcka intresse för Eda Glasbruk och bidra till att kunskapen om historien och tillverkningen av glas ökar hos allmänheten.

Datum: 2015-04-09 19:00

Arrangör
Eda Glasbruksförening
Adolfsfors 10
67040 Åmotfors
info@edaglas.com
+46 571-23101


http://www.edaglas.com

Namn
Eda Glasmuseum

Adress
Glasbruksvägen
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Eda Glasmuseum, tidigare Eda Folkets Hus. Här finns förutom glasutställningen även en kafeteria, toaletter och kontorsutrymmen.

Vägbeskrivning
Skyltat Eda Glasmuseum från rv 61 i Eda Glasbruk.