Musik vid helgsmål

"Nu som då" - konsert med Arvid & Karin Graeber, gitarr och flöjt. Lördag 1 augusti kl 18:00.

Datum: 2015-08-01 18:00

Arrangör
Eda Församling
Nolby
67392 Charlottenberg
eda.pastorat@svenskakyrkan
+46 571-38860


http://www.svenskakyrkan.se/Eda

Namn
Lersjöns kapell

Adress
Lersjön
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Kapellet är unikt beläget på den svenska sidan av gränsen med sin klockstapel på den norska sidan...

Vägbeskrivning
Skyltat Lersjön från väg 61 1 km norr om Charlottenberg. Vid T-kors i Lersjön håll till höger, kapellet ligger på höger sida vid riksgränsen.