Evenemang - Musikmässa - ctl00_cph1_image

Musikmässa

Musikmässan "Mångfaldens bord", musik av Daniel Fjellström och text av Victoria Rudebark, framförs av Eda kyrkokör med musiker under ledning av Han Young Kim. Andakt med Mia Brodin. Kyrkkaffe.

Mässa för kör, instrumentalensemble och församling med satserna: inledningssång, Kyrie, Gloria och lovsång, Halleluja, Trosbekännelse, Offertoriepsalm, Helig, Guds lamm och Avslutningssång. Beställd av Svenska kyrkans Världens fest 2014 och uruppförd i Karlstad domkyrka/SVT

Datum: 2015-10-11 11:00

Arrangör
Eda Församling
Nolby
67392 Charlottenberg
eda.pastorat@svenskakyrkan
+46 571-38860


http://www.svenskakyrkan.se/Eda

Namn
Eda kyrka

Adress
Nolby
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Byggdes 1835 och ersatte då en medeltida träkyrka. Bygget tog 4 år. 1867 fick kyrkan sin första orgel, som efter ett tag slets ut, så på annadag pingst 1931 invigdes den nya orgeln utav biskop J.A Eklund. Det var då den största orgeln bland stiftets landsortskyrkor. Från den medeltida kyrkan finns dopfunten av sandsten och altartavlan kvar. Kyrkan interiör restaurerades efter en brand 1979. På kyrkogården finns gravprydnader i form av glaskulor. Servering sommartid. Dopfunt av sandsten och altartavla från medeltiden.

Vägbeskrivning
5 km söder om Charlottenberg, vid väg 61