Gamla kyrkplatsen, Klevane

Här låg Skillingmarks kyrka före 1689.

Sommartid hålls ibland någon friluftsgudstjänst här.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Gamla kyrkplatsen, Klevane

Adress
Klevane
67043 Skillingsfors

Beskrivning
Här låg Skillingmarks kyrka före 1689.

Eda guiden och Eda kartan 2021