Eda Skans Museum

Eda Skans Museum ligger i fabriken Normas gamla lokaler i Åmotfors och skildrar norsk/svensk gränshistoria under krigsperioden 1644-1905. 

Skildrar historiska händelser under krigsperioden 1644-1905. I museets samlingar finns bland annat uniformer, vapen och föremål från kronopråmen Kantinen som förliste i sjön Hugn 1808. Eda Skans byggdes 1657 och blev med tiden den viktigaste försvarsanläggningen mot Norge.

Arrangör
Eda Skans Museiförening
Normavägen 2
67040 Åmotfors
info@edaskans.com
+46 57130451


http://www.uppleveda.se/edaskansPriser
Vuxen - 40SEK

Namn
Eda Skans Museum

Adress
Normavägen 2
670 40 Åmotfors

Beskrivning
Museet ligger i fabriken Normas gamla lokaler i Åmotfors. Gränshistoriskt museum med historiska miljöer och föremål från 1644 till unionsupplösningen 1905. Även lokalhistoria om Åmotfors.

Vägbeskrivning
Skyltat från rv 61 i Åmotfors

FalseFoto: Eda kommun

1/6 - 28/8 måndag-fredag kl. 10.00 - 16.00, övrig tid efter överenskommelse.

Eda guiden och Eda kartan 2021