Älvstigen

"Lättillgängligt strövområde längs Kölaälven"

Älvsstigen i Koppom är ett tätortsnära promenad stråk som möjliggör naturupplevelser för alla dem som går längs stigen. Den lättillgängliga och lättvandrade vandringsleden gör Kölaälven tillgänglig för de som saknar kanot eller båt samt i undervisningssyfte för skolan.


När du går längs leden efter Kölaälven kommer det att kännas som du mer eller mindre är ute i ”vildmarken”. Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet i Koppom. En grillkåta har anlagts som vem som helst kan hyra.

Trappor finns vid branta och fuktiga partier.


En handikappanpassad brygga finns som gör det möjligt för alla att fiska i Kölaälven. Dessutom hyser Kölaälven den rödlistade flodkräftan.

 

Att flodkräftor förekommer i en tätortsnära miljö kan betraktas som en ovanlighet i Sverige.

 

HITTA HIT

Från centrum av Koppom, mitt emot Konsum, sväng mot Hovsten och kör ungefär 300 meter. Nästan mitt emot Brobacksgatan sväng in på liten grusväg och kör ner till Kölaälven.

 

SERVICE


Längs med leden finns iordningställda rastplatser med bord och grillplatser.

En grillkåta har anlagts som vem som helst kan hyra.

Trappor finns vid branta och fuktiga partier.

Handikappanpassad brygga finns tillgänglig.