Ämten

"Lokal för häckande och rastande fåglar"

Ämten är en igenväxande sjö och är en av kommunens bästa fågelsjöar både för häckande fåglar samt tillfälligt rastande arter.

Sjön är en utvidgning av vattendraget Billan. 

Den blandade miljön med kantskog, lövbuskage och högört- och gräsvegetation ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Runt Ämten finns en bård av vegetation bestående av säv, sjöfräken, pors och sprängört. Sjön omgivs huvudsakligen av kärr vilket gör den svåråtkomlig. 

 

Från Charlottenberg ta väg 61 mot Norge (Kongsvinger). Efter ca 5 km sväng höger mot Håvilsrud, kör ca 3 km så ligger sjön på höger sida.

Stövlar är en rekommendation för att ta sig ut och kolla på fåglarna.

 

Även en kikare kan vara välbehövligt för att kunna se efter en fågel eller två. 

Besöksanordningar saknas på platsen.