Bö-Styggetjärnet

"Nyckelbiotoper, tjäderbiotop, naturskogsartad hällmarksskog"

Bö-Styggetjärnet ger en känsla av vildmarkskaraktär där tystnad och utsikt över stora naturområden utan tecken på mänsklig aktivitet är unikt i dagens samhälle.

Bö-Styggetjärnet omfattar 5 nyckelbiotoper som har höga naturkvalitéer samt goda biotoper för tjäder. Nyckelbiotoperna karakteriseras av stora sammanhängande äldre tallskog. På vissa lokaler finns tallar som är 150-200 år gamla.

Örnhöjden ingår i Bö-Styggetjärnet. Det är en bergstopp och är en av kommunens högsta toppar med sina 346 meter över havet. På Örnhöjdens östra sida finns en liten fuktig ravin. Övergången mellan hällmark och myr är skarp.

Ett stort antal sprickor går i nord- sydlig riktning över berget. I sprickorna finns oftast små kärr och sumpskogar. På toppen av berget dominerar hällmarktallskog, med inslag av björk och gran.

Från Koppom ta väg 177 mot Årjäng. Efter ca 3 km sväng åt höger mot Skillingsfors 19 km.

När du kommer till Gunnerud 1 km innan Skillingsfors ta vänster.

Efter 500 m ta vänster igen.

Följ vägen till en vändplan, och därifrån gå mot Horntjärnet och Bö-Styggetjärnet.

 Besöksanordningar saknas.