Bodaälven

"Oreglerat forsande strömmande vattendrag"

Bodaälven avvattnar den gränsöverskridande sjön Helgesjön ca 5 km norr

om Skillingmark och mynnar ut i Björklången vid Skillingmarks kyrka.

Bodaälven är en av kommunens längre rinnande vattendrag med en öring och flodkräftstam.


Älven bryts av två mindre sjöar Risvattnet och Edstjärnet. Mellan sjöarna forsar huvudsakligen älven fram.


Älven var hårt påverkad av kraftproduktion, som sedan länge har upphört. Resterna efter mänsklig påverkan kan man dock fortfarande se, och detta påverkar vattendragets biologiska liv negativt. Botten består till största delen av sten/grus.


Fiskvårdande åtgärder har genomförts i Bodaälven under 1990-talet i kommunens regi med syfte att återställa förutsättningarna för öringstammen genom att återställa lek- och ståndplatser för öring efter flottningen.


En sidoeffekt av åtgärderna blev att flodkräftbeståndet ökade mycket tack vare att det blev mer sten och gömslen för kräftorna.

 

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla. 

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors.

När du är framme i Skillingsfors, ta höger innan kyrkan mot utsiktsplats.

Besöksanordningar saknas på platsen.

2018