Bunäsbäcken

"Ett av Edas längre vattendrag med reproducerande öringstam"

Området består av vattendraget Bunäsbäcken samt tillhörande avrinningsområde. Bunäsbäcken avvattnar tre fiskförande tjärnar Horntjärn, Sticktjärn och Bunästjärnet.


Mellan varje tjärn finns tillhörande bäckar som knyter samman systemet. Bunäsbäcken mynnar vid Bunäset i Askesjön och den sammanlagda sträckan är ca 6 km.


Bäcken med tillhörande tjärnar och bäckar är en av kommunens längre rinnande vattendrag med en unik självreproducerande öringstam.

Bunäsbäckens hela avrinningsområde är mycket estetiskt tilltalande och variationsrikt.

Tjärnarna omges med stora myrmarker, framförallt Sticktjärn och stora skogsområden, vildmarkskaraktären är starkt påtagligt.


Systemet är förhållandevis orört med tanke på flottning och andra gamla utbyggnader som t e x gamla sågar, kvarnar mm.


Detta betyder att öring kan vandra naturligt, utan hinder av mänsklig påverkan. 

 

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. När du är framme i Skillingsfors kör igenom tätorten och ta sen höger mot Sundshagfors och Näsbacka. Efter ungefär 3,9 km är du framme vid bäcken.


 

Besöksanordningar saknas på platsen.