Bysjön (Fågeltornet)

 

"Ett av Edas bästa områden för fågelskådning"

Norra delen av Bysjön, vid Lerot, utgör en av Eda kommuns få fågelområden. Eftersom viken är relativt långgrund frodas ett vassbälte som utgör goda biotoper för rastande och häckande fåglar.

Ett fågeltorn finns tillgängligt för allmänheten i kanten av en lövrik strandskog.

Ett flertal olika arter har observerats vid fågeltornet t.ex. brun kärrhök, blå kärrhök, enkelbeckasin och fiskgjuse.

Fågelområdet är ett välbesökt område för fåglar framförallt som rastplats vid vår- och höststräckningarna.

 

HITTA HIT


Från riksväg 61 mellan Charlottenberg och Åmotfors sväng av mot Fjäll/Lerot.

Kör rakt ungefär 2,5 km och ta sedan höger mot Vittensten.

Kör 300m till fågeltornet på höger sida.

Vid p-platsen som ligger i anslutning till vägen finns en informationstavla. En spång leder ut till fågeltornet. Uppe i tornet finns en informationstavla med bilder på några av arterna som setts vid Bysjön samt en brevlåda där en gästbok finns för anteckningar av observationer. Med en enkel kikare kan du både titta på fåglar eller bara sitta och njuta av utsikten.