Bysjön

"Ett av kommunens bästa och artrikaste fiskesjöar"

Bysjön är kommunens tredje största sjö och en av kommunens bästa fiskesjöar med ett bra fiske efter abborre, gädda och gös.


Strandområdena i norr utgörs huvudsakligen av odlade marker medan de södra och mellersta delarna runt sjön utgörs huvudsakligen av skogsmarker med blandad löv- och barrskog.


Bysjön är en av kommunens artrikaste med avseende på fisk.

Norra området utgör ett viktigt lekområde för flera fiskarter bl.a. gös, gädda och abborre. Grundområdet är dessutom gynnsamt för flertalet vattenberoende fågelarter som t.ex. skäggdopping.


Bysjön är ett potentiellt resmål för sportfiskare, för sjön är en riktigt bra fiskesjö med gösar som har en ansenlig storlek.

 

Ta med dig fiskespöt och skaffa ett fiskekort så är dagen räddad, kanske till och med helgen.

HITTA HIT


På väg 61 mellan Åmotfors och Charlottenberg. Bysjön ligger på höger sida. 

Besöksanordningar saknas på platsen.