Grässtjärnsmossen

"Vildmarksområde med höjdlägesskog samt stor del våtmark"

Grässtjärnmossen är bågformad, med en ”egen” höjdpunkt. I sydost förekommer kärr i större omfattning med några små mosspartier. Stövlar är en bra idé när du ska besöka denna mosse.


I den norra delen av Grästjärnsmossen finns fyra små tjärn.

På myren finns gott om fastmarksholmar och utstickande fastmarkskuddar.


En bäck rinner från mitten av myren mot sydväst och mynnar i Långebäck.

Norr om Grässtjärnmossen finns ett biotopskyddat område med talldominerad skog, några av tallarna är långt över 150 år.


Det finns även ett stort inslag av lågor av tall och gran samt döda stående träd av främst tall. Skogen har karaktären av höjdlägesskog.


Granen är kort och risig, stammarna har tjock bark som utgör livsutrymme för en rad spik och knappnålslavar. På de senvuxna granarna växer rikligt med hänglavar.

Ett mycket stort inslag av riktigt gamla och grova aspar finns med en intressant lavflora. 

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. När du är framme i Skillingsfors kör igenom tätorten och ta sen höger mot Sundshagfors och Näsbacka.

Kör förbi Bönnäset camping på höger sida efter ungefär 1,1 km och fortsätt sen förbi 5 privata vägar till vänster. Ungefär 1,4 km efter Bönnäset så sväng vänster in på grusväg uppe på ett krön.

Efter ungefär 3,3 km sväng höger i en korsning, kör sen 900 meter fram till ett tjärn. Gå till det lilla tjärnets andra ände och du ser mossen.

Stövlar är bra att ha på sig! Besöksanordningar saknas på platsen.