Grav

"Bergsbranter med fynd av den sällsynta Fågelfotsmossan"

Grav är en nyckelbiotop intill sjön Hugns sydöstra strand, med allmän tillgång till äldre tallar, bergsväggar och blockrik och eller storblockig miljö.


Den hotade fågelfotsmossan har hittats i området Grav och är det nordligaste fyndet i landet. 

 

HITTA HIT


Från Åmotfors ta väg 177 mot Koppom och passera Noreborgs herrgård som ligger på höger sida efter ungefär 2,5 km. Fortsätt fram mot Noresundsbron men sväng höger precis innan bron. Naturområdet Grav är bergsbranterna som reser sig på höger sida av sundet.


Besöksanordningar saknas på platsen.