Hälle

"Skog och artrika bergsbranter med friluftskyrkan "Hällekyrka"

Nyckelbiotopen Hälle ligger vid sjön Ränken. Hällefjällets västra sida stupar mycket brant ned mot Ränken, och i en av branterna ligger Hällekyrkan.

Själva kyrkan består av ett imponerande klippöverhäng, där utrymmet under den långsträckta bergskanten används som en frikyrka, där hålls det t.ex. dop.


Delar av området utgör den mäktiga ”Altartavlan” som finns i Hälle.

Bara att se den imponerande klippöverhänget är väl värt ett besök.

Det är även en storslagen utsikt över Ränken från Hällefjället.


Vid berget i den fuktiga miljön finns en rik flora. Hälle är ett av de absolut artrikaste områdena i Värmland, med sina 38 olika signal och rödlistade arter av lavar och mossor. En 300-årig tall växer i Hälle.

HITTA HIT


Från Åmotfors ta Kroppstadvägen mot Sulvik. Ca 2,5 – 3km efter Åmotfors sväng höger mot Hälle.

Hällebranten är lättåtkomlig genom en stig från Hälle och upp till Hällekyrkan. 

Besöksanordningar saknas på platsen.