Hugn och dess deltaområde

"Fiskrik sjö med spännande deltaområde"

Hugn tar emot vatten från både Kölaälven och Vrångsälven för vidare transport via Noreälven till Nysockensjön.


Sjön hyser ett bra fiskbestånd och kan erbjuda fisketurister goda chanser till ett lyckat fiske efter abborre och gädda men framförallt efter gös.

Hugn är räknat som ett av västra Värmlands bästa gösvatten.

Badstrand finns tillgänglig i Hugns norra och västra del.


Deltaområdet vid Vrångsälvens utlopp utgörs av strandvallar, gamla slåtterängar och lövrika naturskogar som utgör en viktig miljö för ett stort antal olika fågelarter. 

Områdets svårtillgänglighet och varierande miljö ger området en mycket art- och individrik fauna.

 

Stora ytor består av enbart lövskog, vilket är ovanligt för Eda kommun och värdefullt för djurlivet.

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla. Kör 5 km och Hugn ligger till vänstar.

Badplatsen har torrdass samt grillplats.