Hugnsåsen

"Äldre naturskogsartad skog med lodytor och bergsbrant"

På sjön Hugns östra sida reser sig Hugnsåsen brant över omgivningen.

Området har en rik flora på grund av basiska och/eller lättvittrade mineraler i berggrunden.


Hugnsåsens västsida sluttar mycket brant och södra delen består av hällmark med inslag av stora block.


I den nedre delen av norra delen av branten finns höga, nästan lodräta bergväggar. Nedanför finns rasbranter med stora block, ca 1-3 meter i diameter, som successivt avtar nedåt branten.


Södra delen av Hugnsåsbranten är mycket torr, vegetationen kan karakteriseras som hällmarktallskog medan det i norra delen av Hugnsåsbranten sipprar fram vatten över de höga klippväggarna som ger upphov till en rik, fuktig och frodig vegetation.


En mycket svårtillgänglig västvänd bergsbrant med stora lodytor finns i anslutning till Hugn. Området hyser en ca 200-årig tallskog samt bronsåldersgravar.

 

HITTA HIT


Ta väg 61 från Charlottenberg till Åmotfors kör förbi Haganäsets Camping. Ungefär 2 km efter Haganäset Camping var uppmärksam och ta höger in på grusväg.

Vägen är privat med vägbom, parkera och gå ungefär 2 km håll vänster hela tiden tills du når sjön Hugn och sen en vändplats. 

Besöksanordningar saknas på platsen.

2018