Jösseälven

"Kommunens största forssträcka med sjövandrande öring"

Jösseälven vid Häljeboda är en del av ett gränsöverskridande vattendrag som mynnar i Glafsfjorden.


Jösseälven rinner mellan sjöarna Vällen och Borgsjön och består av två forsande partier som avgränsas av Flan.


På vattensystemets sidor ligger ett öppet odlingslandskap som har en stark kulturprägel.


En gammal kraftverksdamm finns vid utloppet av Vällen som dämmer sjön men som inte nyttjas för kraftproduktion.


Vattensystemet brukas flitigt för fritidsändamål. Genom systemet löper en populär kanotled.

HITTA HIT


Från Charlottenberg kör mot Kongsvinger på väg 61, efter ungefär 4,5 km sväng av till höger mot Hovilsrud. Kör 10,5 km till Häljeboda och bron över Jösseälven.Sväng höger precis efter bron och kör fram c: 100 m, sväng höger mot rastplats vid Häljeboda forsens rastplats

Vid Häljebodaforsens och Jösseälven rastplats finns bord och bänk samt informationstavla.

2018