Kronefjället

"Mäktiga branter och sprickdalar med hög luftfuktighet"

Kronefjället är ett natura 2000 område med mycket höga naturvärden.

Det imponerade bergsmassivet utgör en västbrant som sluttar ned mot sjön Björklången.


Från toppen av Kronefjället, som kan nås via en vandringsled, kommer du att kunna få en storslagen utsikt över bygden.


Området utgör viktig lokal för flera hotade och sällsynta arter främst av mossor och lavar men även kärlväxter, insekter och fåglar.


Kronefjället är en av de finaste mosslokalerna i västra Värmland. Det finns även många olika signalarter i området, exempelvis stuplav, skinnlav och baronmossor. 

HITTA HIT

Från Skillingsfors väg mot Olerud längst med Björkelangen. Åk ca 2 km och Kronefjället reser sig på vänster sida.

Alternativt från väg 177 från Koppom sväng höger mot Skillingsfors. Efter 13,5 km sväng höger mot Kronan över en bro och sedan vänster mot Olerud.

SERVICE


Utkiksplats och vandringsled finns tillgängligt. 

Besöksanordningar saknas