Långebäck

"Långt vattendrag med öringbestånd"

Långebäck tar sin början vid Holmtjärnet nordväst om Skillingmark och utgör under hela sin längd ca 15 km, i Eda kommun, gränslinje mellan Norge och Sverige.


Långebäck är kommunens längsta vattendrag som hyser ett öringbestånd.

Under sin färd passerar den genom ett flertal sjöar och tjärn.

Den mynnar sedermera i Hvittsjön som i sin tur mynnar via Ivarsbyälven i sjön Östen, Årjängs kommun.


Långebäck omges av bergig skogsmark med inslag av mossor och myrar vilket ger en tydlig vildmarksprägel.


Under perioden 1998-2002 har biotopvårdande åtgärder och byggandet av fiskväg genomförts.


Syfte var att återställa förutsättningarna för öringstammen genom att återställa lek- och ståndplatser för öring.

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla. Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors.

När du är framme i Skillingsfors kör igenom tätorten och ta sen höger mot Sundshagfors och Näsbacka. Efter ungefär 1 km kör förbi Bönnäset camping och fortsätt ungefär 1,4 km sväng sedan vänster in på en grusväg. Fortsätt rakt på grusvägen i ungefär 5,8 km tills du når stranden av Hornsjön och norska gränsen. Hornsjön övergår i en del av Långebäck.

Besöksanordningar saknas på platsen.