Lässerudsälven

"Unik naturlig artsammansättning"

Lässerudsälven rinner genom sjöarna Butjärn, Norra och Södra Taktjärn samt Öretjärnet och Stora Koletjärnet.

Lässerudsälven är ca 7 km lång och varierar mellan fors-, fall-, strömmande-och lugnflytande partier.

Det unika med detta område är avsaknaden av ett gäddbestånd och vitfisk på grund av ett vandringshinder, men det finns ett mycket bra flodkräft- och öringbestånd i älven.

Öring förekommer i hela den 7 km långa Lässerudsälven samt i sjöarna och Öretjärnet.

Den lilla bäcken mellan Stora Butjärn och Öretjärnet är ett viktigt lekområde för öring. De arter som förekommer i älven och sjöarna är abborre, gärs, elritsa, öring, flodkräfta.

 

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. Efter ungefär 4,5 km ta höger mot Lässerud.

Besöksanordningar saknas på platsen.