Sköttviken

"Tätortsnära strövområde på betad mark"

Sköttviken betades förr av får, för att bl.a. återskapa de gamla naturvärden som är knutna till betade marker som karaktäriseras av öppna landskap med frodig flora och övervägande lövdominans bland trädslagen.


Sköttviken har under ett flertal år restaurerats för att återskapa naturvärdena samt skapat en vandringsled i en skön och avslappnande närmiljö.

Vandringsleden går utefter Askesjön och slutar vid kraftstationen vid Noreälvens slut har nyligen upprustats.


Det betade området och den anlagda vandringsleden ansluts till ett motionsspår med elljusslinga och ligger i direkt anslutning till Askesjön.

Marken är relativt näringsrik och utgör därför livsplats för ett flertal kärlväxter och bärande buskar. Efter stigen kan ni se stora aspar med bla. gnagmärken efter bäver samt träd som den har fällt.


Området ligger ca 1 km fågelvägen från torget i Åmotfors och är mycket naturskönt.


Vid rastplatsen som ligger vid stigens början, finns sittbänk, eldstad och möjlighet till bad i Askesjön.

HITTA HIT


Från Åmotfors centrum ta väg 177 mot Koppom. Ta det försiktigt i utkanten av Åmotfors och sväng in till vänster på Måsvägen . Följ vägen ner till Askesjön.

Rastplatsen har grillplats.