Sörbohedsälven

"Sjövandrande öring och flodpärlmussla"

Sörbohedsälven är utpekat som ”regionalt särskilt värdefull” och ”nationellt värdefull” av länsstyrelsen. Sörbohedsälven, även kallad Mörtnäsälven, avvattnar Norra och Södra Yxesjön och mynnar i Gladåkern.


Älven kan utnyttjas av Övre Glas storvuxna och sjövandrande öring som reproduktionsplats tack vare en fiskväg förbi dammen vid utloppet ur Glaåkern.

Sjövandrade öring är ovanligt i kommunen, därför är Sörbohedsälven viktig.


Flodpärlmusslan har hittats i en inventering i älvens nedre delar, varav merparten bestod av äldre individer.


Flodpärlmusslan är bedömd som sårbar i den svenska rödlistan.

HITTA HIT

Från Sulvik kör 14,9 km på väg 172 mot Årjäng. Precis på gränsen mellan Arvika och Årjängs kommuner ligger Sörbohedsälven.

 

Besöksanordningar saknas på platsen.

2018