Svinryggen

"Barrblandskog på en magnefik, smal hög och sandig ås"

Svinryggen är en mycket brant ”kulle” som är ca 200 m lång och 100 m bred.

På den branta ”toppen” finns en vacker liten stig och spår efter ”skyttevärn”.

Svinryggen är troligen en ”moränanhopning vid en urbergsformation” och ligger i slutet av Morastforsen, i Charlottenberg.


Den djupa dalgången mellan Morast och Västergården är ett minne från en svunnen geologisk period.

Redan före sista istiden fick dalgången sin karakteristiska utformning tack vare floden Glomma, som här drog förbi på sin Kungsväg mot Glafsfjorden, Vänern och Västerhavet.


Vid den plats där Charlottenbergs bruk en gång låg utvidgade sig Glomma och bilade det stora bäcken, som kallas ”Dalerna” eller ”Valpedaln”.


Svinryggen är en flerskiktad barrblandskog rik på död ved på en magnifik, smal, hög, sandig ås där gammal barrskog växer vilt på ryggen med kullfallna träd.

Området är ett vackert strövområde alldeles intill Morastforsen med ett rikt fågelliv.

HITTA HIT


Ifrån infarten till Charlottenberg vid rondellen väg 61 kör mot Kongsvinger.

Efter ungefär 600m ta vänster mot Vålängen och Skjutbana.


Kör rakt över Källgatan och fortsätt rakt, tills du kommer nära Vrångsälven på vänster sida. Då har du Svinryggen på höger sida.

Besöksanordningar saknas på platsen.