Växviken

 

"Sumpskog, kärr, fågelområde och vattendrag"

Växviken är en grund vik på Ränkens västra sida, som har sitt tillflöde från Buvattsälven i väster. Med den omväxlande miljön i Växviken har området en av kommunens rikaste fågelfauna.

De yttersta delarna av viken, intill Buvattsälven och mynningen i Ränken, är blöta och svåra att beträda. Från Skällarbyn som ligger vid Växviken, har man storslagen utsikt över kärrområdet och Ränken.

Växviken har höga naturvärden i form av lövsumpskog, mosse med tall och glasbjörk. Här finns skiftningar mellan odlingsmark, lövskog, barrskog, buskmarker och starrängar.

Från Skällarbyn kan du med en kikare i handen ha en god chans att kunna se olika fåglar, kanske en hackspett eller en annan intressant fågel flyga förbi.

Ta väg 637 mellan Sulvik och Koppom. Efter ungefär 6 km sväng höger mot Hovdane eller fortsätt 1,9 km och sväng höger mot Skällarbyn.Besöksanordningar saknas på platsen.