Naturpärlor i Eda kommun

Välkommen att besöka några utvalda "pärlor" i naturen.

 

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3890_eximage

Naturreservatet Tallmon

"Tallmon och Vrångsälvens djupa dalgångar är minnen från en svunnen geologisk tid"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3892_eximage

Bysjön (Fågeltornet)

"Ett av Edas bästa fågelområden"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3893_eximage

Jösseälven

"Kommunens största forssträcka med sjövandrande öring"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3898_eximage

Billan

"Stationär öring, flodkräfta, flodpärlmusslor och sällsynt bottenfauna"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3891_eximage

Gullrosas Berg

"Möjlighet till strapatsrika vandringar"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3897_eximage

Bryelsegrottorna

"Förkastningsbranter med urholkning i bergsväggar"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg4097_eximage

Fågelåsens utsiktstorn

"Uppe i tornet kan du se långt in i Norge"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3899_eximage

Boda Ängar

"Följ fjärilarna och njut av blomsterprakten"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3914_eximage

Fogdegroparna / Säterleden

"Kanske du hör vargen yla"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3928_eximage

Klöftsprecka

"Det är en mäktig känsla när du väl står mellan bergväggarna"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3894_eximage

Gråberget

"I stora delar av området finns tallar med brandljud"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3895_eximage

Kloften

"Njut av utsikten eller se om du kan hitta till "Helvetesgapet"

Naturguiden - Naturpärlor i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3896_eximage

Skutan

"Basiska mineraler ger en speciell flora av mossor och kärlväxter"

2018