Fjärilar visar vägen.Foto: Eda kommun

Boda Ängar

"Följ fjärilarna och njut av blomsterprakten"

 

Ängsmarken i Västra Boda vid gården Bråten är den mest artrika i Eda kommun. På ängarna har djur betat och slåtter bedrivits i generationer och slåtter av ängar utövas fortfarande av ägarna.


De sk hackslåtterängarna har hävdats på samma sätt mycket länge och ingen konstgödsel har någonsin använts. Ängsfloran har uppkommit naturligt vilket ger förutsättningar för en artrik och mycket karakteristisk fauna eftersom många insekter är beroende av en enda eller ett fåtal växtarter.

Håll utkik efter ovanliga och sällsynta insekter såsom brun gräsfjäril, som är Värmlands landskapsinsekt.


Du bör komma till Boda ängar straxt före slåttern. Då har du störst chans att se sällsynta växter och orkidéer i full blom.


Slåtter görs manuellt någon gång mellan 15 juli och 15 augusti. Det slagna höet ligger och fröar av sig tre till fem dagar och forslas sedan bort från ängen.


Följ fjärilarna som visar vägen och markerar blomsterstigen i området. 


Medan du njuter av blomsterprakten ber vi dig att visa hänsyn och följa de markerade stigarna, eftersom gården är privat område.


Rapporter från inventering av fauna och flora som gjorts i området finns att ladda ner på Eda kommuns hemsida.

 

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. När du är framme i Skillingsfors, ta höger innan bron mot Vestmarka, Högsäter. Efter ungefär 1,5 km ta höger mot Västra Boda.

SERVICE


För att få ut det mesta av ditt besök i Boda bör du komma strax före slåttern, som börjar tidigast den 15 juli.

 

Från parkeringsplatsen är det cirka 300 meters gångväg till informationstavlan. Följ de markerade stigarna (eftersom gården är privat område) där du hittar mer information. 


Tänk på att du inte får plocka växter och att hundar ska hållas kopplade.

2018