Bryelsegrottorna

"Förkastningsbranter med urholkning i bergsväggar"

Bryelsegrottorna är Eda kommuns enda grottsystem, det ligger ca 1 km nordost om kyrkan i Skillingmark. Grottorna utgörs av flera grunda urholkningar i en bergvägg med ca 3 meter i bredd och höjd. Urholkningarna ligger på ca 200 meter över havet och därmed i närheten av högsta kustlinjen.


Det är sannolikt att grottorna bildats genom ishavets vågskvalp och bränningar.

På somrarna påverkas grottöppningen av en tunn ridå av vatten som rinner ned från myren ovanför berget. Grottorna är mest sevärda under vintertid, februari-mars då stora istappar bildar ett isfall, viket är ett omtyckt utflyktsmål.


I närheten ligger Fågelåsens utsiktstorn som med sina 323 meter över havet är Skillingmarks högsta punkt med milsvid utsikt.

 

Söder om grottorna finns en kilometerlång förkastningsbrant som i söder är måttligt brant, medan den norrut övergår till en nära nog lodrät bergsvägg.

Området alldeles nedanför branten utgörs av sten block som avtar och övergår till ett område med en rik blomflora.


Även moss- och lavfloran är ovanligt rik på grund av den varierande miljön.

 


HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. När du är framme i Skillingsfors ta höger innan kyrkan mot anvisad träskylt "Utsiktsplats". Bryelsegrottorna ligger först efter vägen med stigen upp till platsen på höger sida. Liten p-plats på vänster sida straxt efter ingången.

Till Fågelåsens p-plats fortsätter ni vägen fram tills ni når vägens slut. Där finns p-plats anordnad vid informationstavla.

Ställ bilen vintertid vid kyrkan eller industriområdet och promenera fram.

SERVICE


P-plats nere vid industriområdet eller vid en liten p-plats på vänster sida straxt efter ingången till stigen.

Gångavstånd från p-plats vid industriområdet till skogsstig ca 600 m.

Vintertid är det inte säkert att vägen är plogad ända fram.

Ställ då bilen vid kyrkan  eller vid industriområdet och promenera fram.

Från grusvägen till Bryelsegrottorna är stigens längd 0,7 km.

Delvis blöt och brant stigning. Det tar c.a 20 -30 min fram till platsen.

2018