Bysjön (Fågeltornet)

"Ett av Edas bästa fågelområden"

 

Norra delen av Bysjön, vid Lerot, utgör en av Eda kommuns bästa fågelområden. Den norra delen av sjön är en långgrund och näringsrik slättsjö med ett vassbälte. Den utgör ett viktigt lekområde för sjöns fiskarter och är gynnsam för de flesta fåglar som lever vid vatten.

Ett fågeltorn finns tillgängligt för allmänheten i kanten av en strandskog.

Ett flertal olika arter har observerats vid fågeltornet t.ex. brun och blå kärrhök, flodsångare, enkelbeckasin och fiskgjuse.

Fågelområdet är ett välbesökt område för fåglar framförallt som rastplats vid vår- och höststräckningarna.

 

HITTA HIT


Från riksväg 61 mellan Charlottenberg och Åmotfors sväng av mot Fjäll/Lerot.

Kör rakt ungefär 2,5 km och ta sedan höger mot Vittensten.

Kör 300m till fågeltornet på höger sida.

SERVICE

Vid p-platsen som ligger i anslutning till vägen finns en informationstavla. En spång leder ut till fågeltornet. Uppe i tornet finns en informationstavla med bilder på några av arterna som setts vid Bysjön samt en brevlåda där en gästbok finns för anteckningar av observationer. Med en enkel kikare kan du både titta på fåglar eller bara sitta och njuta av utsikten.

2018