Fogdegroparna / Säterleden

"Kanske du hör vargen yla"

 

Området har en stark vildmarksprägel med få skogsbilvägar och övriga spår av mänsklig aktivitet. Här råder tystnaden och lugnet vilket är ovanligt på dessa breddgrader. Området ligger c:a 320 m.ö.h, dvs. över höga kustlinjen och har alltså inte eroderats av havet.


Höga kustlinjen är den nivå i Sverige dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden. På den här höjden är klimatet ganska kärvt och snön är ofta djup på vintern.


Området erbjuder dig många olika naturupplevelser, t.ex. Naturreservatet Norra Lien och de stora orörda mossarna Fogdegropsmossen, Storemossen och Amundsmossen. Genom området går Säterleden som leder till Remjängssätern där övernattningsmöjligheter finns.


Mossarna bildar tillsammans ett mycket stort myrområde med mängder av kärr, dråg (vattenrik del av en myr) gölar, myrholmar och små tjärnar som saknar motstycke i Eda.

Intill de stora mossarna kan du få syn på fåglar som är känsliga för störningar t.ex. tjäder, smålom, ljungpipare.


Med jämna mellanrum ser man en kungsörn glida förbi på himlen och har du tur ser du spår efter varg, lo och björn.


Från och till använder en vargflock området som revir och övernattar du i Remjängssätern eller någon annanstans i området får du kanske höra en vargflock yla.

Om du vill fiska i området måste fiskekort köpas.

HITTA HIT

Man kan ta sig till Fogdegroparna via olika infarter och gå hela eller delar av Säterleden. Hela Säterleden är 7 km lång med backig och tidvis blöt terräng. Det finns rastplats vid Nävesjön.

Öster ifrån om du vill vandra Säterleden.Från väg 177 kör mot Skillingsfors ta av mot Östervallskog sedan direkt vänster mot Remjäng - Remjängs såg. Där finns p-plats och informationstavla.

Väster ifrån om du vill vandra på Säterleden och utgå ifrån Remjängssätern. Från Östervallskog kör mot Almtjärn vidare mot Flugstjärnet-skyltat på sina ställen med "Remjängssätern". Vid vändplanens p-plats finns en informationstavla.

Med infart söder ifrån kör man via väg 177 in till Håltebyn och vidare upp mot Naturreservatet Norra Lien och fram till Gravtjärns vändplats. Där finns liten p-plats och informationstavla.

Norrifrån tar man av efter vägen mot Östervallskog, i Hårnålskurvan , in på Mardalsvägen som leder till Naturreservatet Järnskogsfjäll där finns en informationstavla. Fortsätt fram mot Mardalsvaägens slut där du kan ställa bilen på vändplatsen och gå en bit på Säterleden eller ta en paus vid den lilla rastplatsen.

SERVICE

Informationstavlor och p-platser finns enligt karta i broschyren "Naturpärlor i Eda kommun".

Om du vill fiska i området måste fiskekort köpas. Fiskekort säljs bla på "Bymacken" i Koppom.

För övernattning eller guidning kontakta: Olle Henriksson 0571-22237 eller 070-288 22 76. Pris för guidning: 300kr.


2018