Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen

Gullrosas Berg

"Möjlighet till strapatsrika vandringar"


Gullrosas berg ligger i ett vackert landskap som är starkt kuperat.

Åsryggarna gör visserligen vandring i området arbetsamt, men ger också lön för mödan genom vackra och rogivande vyer. I området kan man hitta 150-åriga tallar.


Gullrosas berg har fått sitt namn efter en av de kor som gick på bete här och olyckligt råkade störta nedför en brant. Området utnyttjades så sent som på 1960-talet av nötkreatur som omfattande betesmark.


Hela området är kuperat av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande tallbevuxna höjdryggar. Högsta åsen uppgår till 250 m.ö.h.

I vissa sprickdalar förekommer ett antal rödlistade arter, många som är starkt knutna till levande och död lövved.


Det finns även en rik förekomst av lavar och mossor. 

 

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng höger mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. Följ den slingrande landsvägen ca 12 kilometer. Efter de 12 kilometerna ser du Öretjärnet på höger sida om vägen. 

Reservatets parkering med information om reservatet ligger inom reservatsområdet, på höger sida om vägen 300 meter efter tjärnet.

SERVICE

Informationstavla om reservatet finns vid reservatets parkering, som ligger inom reservatsområdet, på höger sida om vägen 300 meter efter tjärnet.

Från parkeringen utgår markerade vandringsleder genom reservatet.

Familjeleden löper i en slinga genom östra delen av reservatet, den är medelsvår och har smärre fuktiga och branta partier.

Familjeleden är 1,6 km.


Tuffa leden löper i en slinga i reservatets västra del.

Den är svår och har flera branta och svårforcerade passager.

Tuffa leden är 2,3 km,  går du båda slingorna blir turen ca 3,3 km.


En anslutningsled till Tuffa leden finns i reservatets västra del.

Anslutningsleden är 600 m och har några branta partier.

Kyrkleden gör en slinga genom norra delen av reservatet.


Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018