Klöftsprecka

 "Det är en mäktig känsla när du väl står mellan bergväggarna"

 

Från Koppom och söderut går en förkastningsbrant i nord sydlig riktning. Det är samma långa förkastningsbrant som naturresevatet Skutan ligger vid. Klöftsprecka är en 40 meter lång spricka i berget som delar förkastningsbranten.

Sprickan är 1,5 meter bred och har en 15 meter hög inåtlutande bergvägg. Här kan man hitta den sällsynta och lättvittrade bergarten lamprofyr. Sprickan har bildats genom att den mjukare lamprofyren med tiden vittrat bort, medan den omgivande hårdare gnejsen blivit kvar.

HITTA HIT

Kör väg 177 från Koppom mot Årjäng. Ta vänster precis före Järnskogs kyrka och följ grusvägen när den svänger åt höger. Efter ett tag når du en vändplan där det finns plats att ställa bilen samt en informationstavla. 

 SERVICE

Vid vändplanen kan du se början av stigen med orange ledmarkering och sedan välja två olika stigar.

"Kättraren"-är en brant stig som går genom sprickbildningen upp till förkastningsbrantens platå.

"Vandraren" -mer vandringsvänlig stig som leder upp till förkastningsbrantens platå och sprickbildningens ovansida.

"Kättraren" startar straxt efter vändplatsen på vänster sida och leder efter ca 200 meter till sprickbildningens botten. Stigen som går vidare upp i sprickbildningen är brant och bjuder på en rejäl utmaning, se upp för löst rullande underlag av grus och sten. Är ni flera som går, se till att hålla avstånd i branten.

Du får både gå och klättra! Ta på rejäla skor eller kängor som ger dig bra fotfäste.

"Vandraren" som går rakt fram efter vändplanen, är något längre och leder upp till förkastningsbrantens platå. Väl där där du kan se ner i sprickan och njuta av utsikten över Järnskogs jordbrukslandskap.

2018