Naturreservat i Eda kommun

I Eda kommun finns för närvarande 12 stycken naturreservat att besöka. Reservaten har rika naturvärden och många olika naturtyper. Ett besök i någon av reservaten ger dig en minnesvärd naturupplevelse. Välkommen!  Tänk på att under din vistelse i reservaten gäller speciella regler. 

 

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3880_eximage

Gullrosas Berg

"Möjlighet till strapatsrika vandringar"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3888_eximage

naturreservatet Tallmon

"Tallmon och Vrångsälvens djupa dalgångar är minnen från en svunnen geologisk tid"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3881_eximage

Järnskogsfjället

"Lövrikt och kuperat landskap"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3883_eximage

Skutan

"Basiska mineraler ger en speciell flora av mossor och kärlväxter"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3884_eximage

Gråberget

"I stora delar av området finns tallar med brandljud"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3885_eximage

Kloften

"Njut av utsikten eller se om du kan hitta till "Helvetesgapet"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3886_eximage

Kvickneåsen

"Reservatet bevarar död ved som ger liv"

Naturguiden - Naturreservat i Eda kommun - ctl00_cph1_exItemListpg3887_eximage

Påterudsskogen

"Skogsmark med gammal lövträdsrik barrskog"

Deletjärnsåsen

"Naturreservat med stort botaniskt och zoologiskt värde"

Norra Lien

"Variationsrikt sprickdalslandskap med hotade och sällsynta arter"

2018