Deletjärnsåsens Naturreservat

Området har stort botaniskt och zoologiskt värde.

Starkt kuperad terräng med branter och uppstickande berg.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 57128100


http://www.eda.se
http://www.visiteda.se

Namn
Deletjärnåsens Naturreservat

Adress
Deletjärnsåsen
670 41 Koppom

Beskrivning
Reservatet har stort botaniskt och zoologiskt värde.