Eda Skans

Eda Skans byggdes 1657 och demolerades 1814. Restaurerades och återinvigdes som sevärdhet 1947.

Eda skans var Värmlands viktigaste försvarsanläggning som anlades 1657 för att försvara landet mot Danmark-Norge. Den byggdes ut 1676 och 1808. Då unionen slöts 1814 demolerades den men restaurerades 1939-49.

Arrangör
Eda Skans Museiförening
Normavägen 2
67040 Åmotfors
info@edaskans.com
+46 57130451


http://www.uppleveda.se/edaskans

Namn
Eda Skans

Adress
Haga
67040 Åmotfors

Beskrivning
Eda Skans är en befästning, byggd 1652, restaurerad första gången och återinvigd 1947.

Vägbeskrivning
7 km S om Charlottenberg, rv 61

Stor grön gräsyta med två kanoner i bakgrunden.Foto: Gunilla Brostedt

Friluftsmuseum med fri entré.