Fredsklockan

Se den unika fredsklockan i sin pagod, som skänktes till Morokulien av The World Peace Bell Park i Sydkorea till Fredsmonumentets 100-års jubileum 16 augusti 2014.

Det finns nu tre fredsklockor i världen. Förutom den i Morokulien så finns det en i The World Peace Bell Park i Hwacheon i Sydkorea, samt en vid Voksenåsen i Oslo. Dessa ska ringa in fred över världen samtidigt, vid t.ex. FNs fredsdag 21 september.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
False
+46 57128100

Namn
Fredspark Morokulien

Adress
Fredsmonumentet
67393 Morokulien

Beskrivning
Fredsparken är ett unikt område kring Fredsmonumentet, kring riksgränsen mellan Sverige och Norge mellan riksväg 61/riksveg 2 och Järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Fredsmonumentet är rest till hyllning av freden sedan 1814. I Fredsparken finns även gränsröse nr 67 från 1754 samt en Fredsklocka i en pagod - en gåva från Syd-Korea 2014. Fredsparken går att hyra för utställningar eller andra evenemang.

Vägbeskrivning
Riksväg 61 ända fram till riksgränsen mot Norge.

FalseFoto: False

2018