Morast Skans

Mindre Skans i närheten av Tallmon

Morast Skans ligger i närheten av Tallmon Naturreservat, Charlottenberg. Skansen anlades år 1644 och det finns ett minnesmärke, en skiss hur skansen såg ut.

Arrangör
Morokulien Tourist Center
Fredsgatan 1
67393 Morokulien
moro@eda.se
+46 57128370


http://www.visiteda.se
http://www.facebook.com/visiteda

Namn
Morast Skans

Adress Morokulien

året runt

Eda guiden och Eda kartan 2021