Skutan Naturreservat

En höjdrygg på 180-280 m ö h med kraftiga branter och sprickdalslandskap. "Skutegubben" syns ibland från länsväg 177.

En höjdrygg på 180-280 m ö h med kraftiga branter och sprickdalslandskap. "Skutegubben" syns ibland från länsväg 177.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 57128100


http://www.eda.se
http://www.visiteda.se

Namn
Skutan Naturreservat

Adress Koppom

Beskrivning
Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna. Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I det 124 ha stora området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.

Vägbeskrivning
Kör söderut från Koppom till Mosstakan, sväng vänster mot Ulvshuvdane och förbi och norrut förbi Nässjön. Följ vägen helt upp till Ofredshöjden, parkering på vänster sida.