Skylt_Norge.JPG

Riksgräns Norge

Norge inför karantänplikt för resor till Värmland.

Från och med lördagen den 10 oktober innebär resor över gränsen till Värmland 10 dagars karantänplikt.

 

Eda guiden och Eda kartan 2021