Skylt_Norge.JPG

Riksgräns Norge

Norge inför karantänplikt för resor till Värmland.

Från och med lördagen den 10 oktober innebär resor över gränsen till Värmland 10 dagars karantänplikt.

 

2018